wz

    História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Manifestácia posediačky na Václavskom námestí v Prahe

DUBČEK:

Narodil sa v Uhrovci na Slovensku, s rodičmi žil až do roku 1938 v Sovietskom Zväze.  Život A. Dubčeka sa vyvíjal v zlomových fázach. Trinásť rokov žil v Strednej Ázii. Tam videl, čo je nespravodlivosť, perzekúcie, násilie, stalinský teror. Jeho reakciou bola snaha o sociálnu spravodlivosť a humanitu. Prichádza domov ako 18-ročný a hneď sa aktívne zapája do SNP. V povstaní mu padol brat a on bol dva razy ranený. Ako pripomenul na svojej sedemdesiatke: Som tu medzi vami, lebo fašisti zle triafali. Vyštudoval ako 33 ročný na Vysokej stranickej škole pri ÚV KSSS v Moskve. Úsilie napraviť to, čo sa mu v občianskom živote zdalo byť skrivodlivosťou, ho prirodzene priviedlo na čelo tých, ktorí sa usilovali reformu uskutočniť. Stal sa jeden z hlavných predstaviteľov reformného prúdu v KSČ v 60.rokoch. Vodcovská osobnosť a symbol Pražskej jari sa tešil mimoriadnej popularite doma i v zahraničí. Zomrel pri autonehode v roku 1992. 

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook