wz

    História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Rozdávanie letákov na manifestácii.

REFORMY:

3.-5.1.1968 - plénum ÚV KSČ rozhodlo oddeliť funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ a prezidenta republiky a zbavilo A. Novotného funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ.Na menovaní jeho zástupcu sa však predsedníctvo nemohlo dohodnúť. Ako kompromisné riešenie bol zvolení dovtedajší prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček. Jednou z jeho hlavných úloh bolo čeliť útokom proti komunistickej strane a proti socializmu.22.-24.2.1968 - Na oslavy 20.výročia totálneho uchvátenia moci KSČ prišiel do Prahy L. I.Brežnev. Vyslovil tam svoju nespokojnosť s politickým vývojom v ČSSR a prinútil A. Dubčeka, aby zmenil text svojho prejavu, ktorý pripravil na slávnostné zasadanie ÚV KSČ, lebo považoval niektoré jeho formulácie za nesprávne.30.3.1968 - Národné zhromaždenie zvolilo za prezidenta ČSSR generála L. Svobodu14.-15.7 - Vo Varšave sa zišli komunistickí predáci ZSSR, Bulharska, Poľska, NDR a Maďarska, ktorí adresovali spoločnú výstrahu vedeniu KSČ, že majú obavu o osud socializmu v ČSSR.

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook