wz

    História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Plagáty na soche sv. Václava.

OBAVY:

9.5.1968-Boli pozorované pohyby sovietskych vojsk na pohraničnom území Poľska v blízskosti slovenských hraníc.29.5.1968-ÚV KSČ rokoval o súčastnej situácii. Šírenie nepravdivých správ o nebezpečenstve vojenskej intervencie štátov Varšavskej zmluvy podľa Dubčeka poškodzuje súčastný kurz politiky KSČ.14.-15.7.1968 - Vo Varšave sa zišli komunistický predáci ZSSR, Bulharska, Poľska, NDR a Maďarska, ktorí adresovali spoločnú výstrahu vedeniu KSČ, že majú obavu o osud socializmu v ČSSR.29.7-1.8.1968-V Čiernej nad Tisou sa stretli delegácie KSČ a KS ZSSR.12.8.1968-Komunistický diktátor NDR W. Ulrbich požiadal A. Dubčeka o rozhovor v Karlových Varoch, ktorý trval 8 hodín. Medzitým sovietske, maďarské a východonemecké vojská manévrovali na českých hraniciach.17.8.1968-Prvý tajomník Maďarskej robotnícke socialistickej strany J. Kádar sa stetol v Komárne s Dubčekom, aby ho upozornil na vzrastanie kontrarevolučného nebezpečenstva.

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook