wz

     História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Pri Československom rozhlase, krátko pred obsadením.

NOC PRED:

Na ruzyňské letisko v Prahe postupne priletelo niekoľko civilných lietadiel zo Sovietského Zväzu, ktoré neskôr v noci riadili letecký výsadok sovietských ozbrojených síl. Po polnoci sa dispečer letiska dozvedel od arogantných pánov z telefónu, že letisko nesmie lietadlá prijímať, ani nechať odlietať. Krátko po pol druhej pristali na letisku prvé dve obrovské lietadlá so sovietskými znakmi a z nich sa vyhrnulo niekoľko desiatok ozbrojených sovietských vojakov, ktorí okamžite obkľúčili hlavnú budovu letiska.Cestujúcich i personál vyhnali pred budovu. Takmer v polminutových intervaloch pristávalo jedno lietadlo za druhým. Z ich útrob vystupovali tanky, vojenská technika a vojaci.V pražských posádkach bol vyhlásený poplach. Veľvyslanec S.V. Červonenko navštívil prezidenta republiky Ludvíka Svobodu a oznámil mu, že vojska piatich krajín prekročili hranice Československa. Predseda vlády O. Černík oznámil na schôdzi predsedníctva ÚV KSČ, že práve obdržal správu o vojenskej akcii piatich krajín proti Československu.  

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook