wz

    História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Národné muzeum v Prahe. 

VSTUP:

V noci z 20. a 21. augustom 1968 vstúpili na územie Československa vojská Varšavskej zmluvy. V tej noci prišlo do Československa 500 000 vojakov zo Sovietského zväzu, Poľska, Bulharska, východného Nemecka a z Maďarska. Na tom, že sa nezačalo s vojnou, mal zásluhu aj priamy kontakt na prezidenta ČSSR Ludvíka Slobodu, ktorý nedovolil použiť československú armádu.Invázia však neostala bez odozvy - vojská sa stretli s obrovským odporom verejnosti, ktorá reagovala na situáciu všetkými možnými spôsobmi. Odstránila tabule s názvami ulíc a tak vojaci v tankoch boli úplne dezorientovaní. Invázia mala odozvu aj v zahraničí. Rumunsko po vojenskej akcií v ČSSR obmedzilo spoluprácu s Varšavskou zmluvou na minimum. Albánsko, ktoré robilo pročínsku politiku, opustilo po invázií samotnú Varšavskú zmluvu.

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook