wz

    História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Mrtvý muž prikrytý vlajkou.

ODPOR:

Okolo 1 hodiny v noci Čs. rozhlas v Prahe vyzval poslucháčov, aby čakali pri prijímačoch na dôležitú správu. Vo vysielaní Čs. rozhlasu bolo až do druhej hodiny nekoľkokrát prečítaný text prehlásenia predsedníctva ÚV KSČ.Okolo 3 hodiny bol v budove predsedníctva sovietskými výsadkármi zatknutý predseda čs. vlády inž. O. Černík. Po 6.00 hod. podľa správ Čs. rozhlasu zhadzovali lietadlá nad Prahou letáky, v ktorých je A. Novotný označovaný za legálneho prezidenta ČSSR. Po 7.00 hod. Čs. rozhlas žiadal občanov Prahy, ktorí sa zhromažďovali na Staromestskom námestí, aby sa rozišli a zachovali pokoj. Potom znovu Čs. rozhlas znova prosil občanov, aby nestavali barikády a ďalej oznamoval, že došlo k prvým zrážkam s okupačným vojskom. Okolo 7.30 hod. dorazilo 6 tankov do blízkeho okolia Čs. rozhlasu v Prahe na Vinohradoch a rozhlas začal hlásiť, že nevie ako dlho bude ešte vysielať.

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook