wz

    História Československa.
Reformy
Obavy
Noc pred
Vstup
Den D
Odpor
Rozhovor
Druhy den
Dubcek
Normalizacia
Zaverom
  

 

Václ. nám., ľudia odišli na protest proti zmanipulovanej demonštrácii 

DRUHÝ DEŇ:

22.8.1968 o 13.25 hod. Čs. rozhlas vysielal výzvu Národného zhromaždenia ČSSR k občanom Československa, ktoré žiadalo občanov, aby sa vyhýbali akýmkoľvek zrážkam, které by mohli viesť k protizásahom. Aby žiadali vojakov k odchodu mimo mestá a sídliská. Stávkové akcie, které se na niektorých miestach pripravovali, boli neúčinné. Poobede vydalo velenie okupačných vojsk ultimátum k ustaveniu kolaborantskej vlády, aby bola zostavená vláda a vedenie KSČ, které by súhlasilo s obsadením našej vlasti a boli povoľným nástrojom okupantov. Ak nebude toto ultimátum splnené v stanovenej dobe, bude nastolený okupačný režim so všetkými dôsledkami. 15.00 hod. Správa Čs. rozhlasu: Po Prahe sú vylepované plagáty vyzývajúce, aby sa obyvateľstvo zúčastnilo veľkej manifestácie na Václavskom námestí. Nie je vylúčená provokácia, aby okupačné vojská mohli zasiahnúť. Výzva k občanom Prahy- nezhromažďujte sa!

Copyright © 2003 xmacs07

Notebook